top of page
Počítání jenu

Výpočet prestupu tepla stenou 

Čo je súčiniteľ prestupu tepla?

Veličina, ktorá udáva, ako veľmi bráni stena úniku tepla z budovy von.

Výpočet obvodovej steny z brúsených tehál (44CM) 

440mm , λ = 0,090 (W/mK)

0,44 : 0,090 = 4,89 

U = 1 : (0,13 + 4,89 + 0,04);   = 1 : 4,89 = 0,2 (Wm2.K)
 

Výpočet obvodovej steny drevodomu  (17,5CM)

160mm, λ = 0,035 (W/mK)

15mm, λ = 0,13 (W/mK) -OSB

0,16 : 0,035 = 4,57

0,015 : 0,13 = 0,12 

                    4,69

U = 1 : (0,13 + 4,69 + 0,04);   = 1 : 4,86 = 0,21 (Wm2.K)

Z výpočtu vyplýva, že obvodová stena 44 centimetrov hrubá ma skoro identický súčiniteľ prestupu tepla zo stenou drevodomu ktorá je 17,5 centimetra hrubá. 

Súčiniteľ prestupu tepla pre pasívne domy je 0,15 (W/m2.K).  

bottom of page