top of page

Obvodová stena

Don Francis

Insowoll (paropriepustná konštrukcia)

1. Sadrovláknita doska (12,5mm)

2. Inštalačná predstena vyplnená izoláciou (50mm)

3. OSB doska, spoje prelepené páskou (18mm)

4. Konštrukcia obvodovej steny vyplnená izoláciou (160x50 / izolácia)

5. Drevovláknitá doska Pavatex (60mm)

6. Vonkajšia omietka 

 

Štandart plus (paronepriepustná konštrukcia)
1. Sadrovláknita doska (12,5mm)
2. Inštalačná predstena vyplnena izoláciou (50mm)
3. Paronepripustná fólia / páska
4. Konštrukcia obvodovej steny vyplneneá izoláciou (KVH 160x50 / izolácia)

5. Fermacell (15mm)
6. Fasdná izolácia (120mm)
7. Vonkajšia omietka

Štandart (paronepriepustná konštrukcia)
1. Sadrovláknita doska (12,5mm)
2. Inštalačná predstena (30mm)
3. Paronepriepustna fólia
4. Konštrukcia obvodovej steny (KVH 160X50 / izolácia)
5. Fermacell (15mm)
6. Fasadná izolácia (120mm)
7. Vonkajšia omietka

 

Wood

Konštrukcia

V prípade požiadavky zákazníka o zvýšenie izolácie alebo iných technologoických postupov je to o vzájomnej dohode. 

Ashley Jones

druhe drevko finito.png

Vnútorna nosná stena

1. Sadrovláknita doska
2. Konštrukcia nosnej steny (KVH 160x50 /izolácia )

3. Sadrovláknita doska

tretie drevko finito.png

Tess Brown

Vnútorna deliaca priečka

1. Sadrovláknita doska
2. Konštrukcia deliacej priečky (KVH 100x50 / izolácia ) • Sadrovláknita doska

Lisa Rose

Schéma stropu nad podkrovím

• Osb (18mm -pochôdzna časť)
• Izolácia (80mm)
• Konštrukcia stropu (KVH 200x50 /izolácia)

• Paronepripustna fólia
• Rošt z latí
• Sadrovláknita doska

Schéma stropu nad prízemím Štandart plus

• Podlahová krytina • Cementový poter • Izolacia (30mm)
• Osb 3 P+D

• Konštrukcia stropu (KVH 200x50 / izolácia) • Rošt z latoch (30mm)
•. Sadrovlaknitá doska

Schéma strešnej konškrukcie

• Strešná krytina

• Strešné laty
• Kontralaty
• Difuzná fólia

• Krokva (KVH 200x50)


Ak je podkrovie obytné, priestor medzi krokvami sa izoluje. (160mm)

Následne priečne na krokvy sa vyhotový rošt a doizoluje sa. (80mm) Schéma podlahovej konštrukcie

Schéma betonovej platne

• Železobetonová doska
• Izolácia proti zemnej vlhkosti

•Podlahový polystyren (100mm)

• Cementový poter
• Samonivelačná stierka
• Dlažba

bottom of page