top of page
Architektonické plány
Kožený zápisník

Pred a Po realizačný servis

Pred realizačný servis 

  • Zabezpečenie potrebných podkladov pre stavebné povolenie (stanovisko obce, vyjadrenie živ. prostredia, vyjadrenie pozemkového úradu, prípojky...)

  • Geodetické zameranie 

  • Vyhotovenie projektovej dokumentácie

Po realizačný servis

  • Zabezpečenie potrebných podkladov ku kolaudácii (kopia stavebného denníka, revízne správy..)

  • Pomoc s po kolaudačnými povinnosti 

bottom of page